Circle

Wikipedia:Paagi pagliwat o pag-edit hin pakli


WikiWiki an Wikipedya, buot sidngon hini nga bisan hin-o makaliwat hin bisan ano nga waray protektaha nga artikulo ngan mahipaskin dayon iton nga mga ginliwat ngadto hit pakli o pahina.

Iton pag-edit o pagliwat hin Wiki nga pakli masayon gad la. Ig-klik la iton "igliwat" nga tab nga aada ha igbaw (o ito sumpay nga igliwat ha tuo o ha ubos) hit Wiki nga pakli. Mahihingadto ka hin pahina nga mayda text box nga aada iton pwede maliwat nga sinurat hiton nga pahina. Kon karuyag mo la mag-eksperimento o magprobar, alayon nga buhata iton ha Sandbox; diri dinhe. Maupay nga magsurat ka hin halipot nga edit summary ha ubos hit edit box. Pwede ka gumamit hin shorthand pag-esplikar hit imo mga liwat, sugad hit nahabutang dida hit surubdan, ngan kon tapos ka na, pidlita o igklik iton preview agod makita kon ano iton itsura han imo mga liniwat. Makakita ka liwat kon ano nga mga pag-iba nga imo nahimo nga kinumpara han naha-una nga bersyon pinaagi hiton pagpidlit hit "Show changes". Kon naruyag ka han im nakita, pidlita na iton "Save" agod mahipaskin hin dayon an imo mga liwat. Ayaw "pagpirma" hin mga edit nga imo ginhimo ha mga regular nga mga artikulo (kay gintitigamnan han software kon hin-o an nagliliwat).


Pwede ka liwat magklik hiton 'Discussion' nga tab agod makita an nahaupod nga talk page, nga aada iton mga komentaryo mahitungod hit pahina tikang han iba nga nan-gagamit hit Wikipedya. Ig-klik iton "+" nga tab agod mag dugang hin bag-o nga bahin, o ig-edit iton pahina ha sugad nga paaagi nga pag-edit hin pahina nga artikulo. Kon nagliliwat ka hit mga talkpage, alayon pagpirma hiton imo mga ginliwat, (kitaa iton Wikipedya:Pirmahe an imo mga ginpaskin) ha mga talk page.

Angay nga agsob gamiton iton paglantaw nga waray dinadapigan, kay it Wikipedya diri lugar para hiton pagwale hin mga ano-ano la nga panlantaw.


Igcite o igtalaan iton imo mga source agod makita ngan maipadukwag hiton mga iba an imo trabaho. Kasagaran nga mga artikulo ha Wikipedya ha yana, kulang hin mga mag-upay nga reference, ngan amo ini iton nagpapadako hiton gidako-i nga pagtipa hit Wikipedya--nga diri ini taporan nga source. Alayon pagbulig pinaagi hin pag-research hin mga online ngan pinamantalaan nga mga resource agod makabiling hin mga reference han artikulo nga imo gintatrabahoan, ngan ig-cite an mga ini ha asya nga porma, ngan ig-consider iton in-text nga citation par hin mga butang nga masukot iton debate. Waray pagkasarabot ha yana kon ano it gimaupayi nga paagi nga pagbuhat hini, pero mauruupay na la in bisan ano kaysa waray gud. Pwede ka gumamit hin in-text nga citation hin porma nga akademiko pananglitan hiton (Example, 2004 pp 22-23) o komo superscript hin footnote nga igkakada mo ha kataposan hin artikulo.

Samtang naka-display iton imo pahina, gamiton mo iton What links here pagbiling han mga artikulo nga daan nahadugtong o nahasumpay, ngan siguroon nga ngatanan hini naangay han buot sidngon nga imo ginhatag.


Gamiton mo iton Search nga button pagbiling ha Wikipedya han imo topic title (ngan posible nga mga variant), pagbiling hin mga artikulo nga nag-mensyonar hiton, ngan paghimo hin mga sumpay tikang ha ira kon naangay

Kitaa gihap Wikipedya:Minor nga edit

Kon mag-edit hin pahina, iton logged-in nga nagamit pwede maghatag hin tigaman nga iton edit, "minor". Iton mga gagmay la nga edit buot sidngon nga pagbalhin ha tama hiton mga ispeling, pag-format ngan guti-ay la nga pagbalhin hin text. Posible nga tago-on iton minor edit kon kinikita ha Wikipedya:Recent Changes. Kanan waray batasan iton pag-indicar hin dako nga pagliwat nga minor edit, labi na kon mayda ginpara nga sinurat. Kon mayda diri tinuyo nga na-indicar nga minor edit, angay ig-edat, major chang @ e.

An wiki markup amo iton syntax nga sistema nga pwede nim gamiton pagliwat hin Wikipedya nga pakli.

Ha wala nga column hit table ha ubos, makakita ka kon ano iton mga posible nga epekto. Ha tuo nga column, makakita ka kon unanhon an paghimo hini nga mga epekto. Buot sidngon, agod mahasugad iton text han itsura ha wala, igmakinilya o igtype iton ha porma nga imo nakikita ha tuo nga column.

Bangin mo karuyag nga abrehon ini nga pahina hin lain nga dalikyatan nga tambuan (o browser window) komo reference. Kon karuyag ka magprobar nga diri ka makawasak, pwede ka mageksperimento didto ha Sandbox. Igabre iton Sandbox ha lain nga tambuan (window) o tab ngan ig-abre la ini nga pakli nga reference.

Tikangi iton mga bahin hin mga header nga linya

Tigamni: Mga tag-usa nga equal sign nahatag hit gihataasi nga level heading, sugad han ngaran han pakli; ha kasagaran iton mga proyekto mayda surundon nga diri paggamit hini.


Bag-o nga bahin

Ilarom nga bahin

Ilaron han ilarom nga bahin

A single newline has no effect on the layout.

But an empty line starts a new paragraph, or ends a list or indented part. (<p> disables this paragraphing until </p> or the end of the section)

(in Cologne Blue two newlines and a div tag give just one newline; in the order newline, div tag, newline, the result is two newlines)

You can make the wikitext more readable by putting in newlines. You might find this causes future problems -- see w:Wikipedia:Don't use line breaks for details.

(The HTML tag <br> is sufficient. The system produces the XHTML code <br />.)

marks the end of the list.

marks the end of the list.

Definition list

A manual newline starts a new paragraph.

and below.

If you don't use a section header, you don't get a TOC entry.

More information at Help:Link

General notes:

Sue is reading the official position (or Official positions).

A link to the page on another wiki (e.g. the same subject in another language)

If the section doesn't exist, the link goes to the top of the page

Use a pipe "|" to create a link label:

"blank" pipes hide stuff:

After you save, the server automatically fills in the link label.

The weather in London is a page that doesn't exist yet.

You should "sign" your comments on talk pages:

The server will fill in the link after you save.

one article title to another with this special link.

To include links to non-image uploads such as sounds, use a "media" link.
Sound

Use links for dates, so everyone can set their own display order. Use Special:Preferences to change your own date display setting.

"What links here" and "Related changes" can be linked as:
Special:Whatlinkshere/Wikipedia:Paagi pagliwat o pag-edit hin pakli andSpecial:Recentchangeslinked/Wikipedia:Paagi pagliwat o pag-edit hin pakli

See also: Help:Image, Images_and_other_uploaded_files

or, with alternative text (strongly encouraged)

Web browsers render alternative text when not displaying an image -- for example, when the image isn't loaded, or in a text-only browser, or when spoken aloud. See Alternative text for images for help on choosing alternative text. See Extended image syntax for more options. There is more information on resizing and other formatting tricks.

Use a "media" link: Sound
There is More information on other media types.

Emphasize, strongly, very strongly. (These are double and triple apostrophes, not double quotes.)

You can also write italic and bold. This is useful in mathematical formulas where you need specific font styles rather than emphasis.

(The difference between these two methods is not very important for graphical browsers, so most people ignore it).

and underline new material.

Superscript: x2 or x²

Most browser have an easier time formatting lines with &sup2; than with <sup>2</sup>

ε0 = 8.85 × 10−12C² / J m.

1 hectare = 1 E4 m²

x2    ≥    0 true.

See templates Template:hs1, Template:hs, and Template:vs for more examples

See Help:Table for more information

<nowiki> and <pre> tags can tell the server and the browser to display things as you typed them.

arrow →

italicslink

arrow → ''italics'' [[link]]

WARNING If you make it wide, you force the whole page to be wide and hence less readable. Never start ordinary lines with spaces.

arrow →

italicslink

&rarr;

The text between hereand here won't be displayed

  


Mga Umlaut ngan acento: (Kitaa an MediaWiki User's Guide: Creating special characters)
è é ê ë ì í

À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò
Ó Ô Õ Ö Ø Ù
Ú Û Ü ß à á
â ã ä å æ ç
è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô
œ õ ö ø ù ú
û ü ÿ

Punctuation:
¿ ¡ « » § ¶
† ‡ • - – —

Mga simbolo komersyal:
™ © ® ¢ € ¥

α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω

Math nga mga agi:
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥
× · ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔
→ ↔ ↑

It pagbalhin hin transcluded nga file mabalhin hit tagsatagsa nga file nga na-trasclude hini.

A special kind of page designed for transclusion. These pages are found in the Template: namespace Templates can even take parameters. When you edit a page, all the templates used on the page are listed below the edit box.