Circle

Wikimedia


An Wikimedia Movement in komunidad han mga nabulig han mga Proyekto Wikimedia. Ini nga gios in ginhimo hiunong han Wikipedia, ngan dumako nala nga naglakip han iba nga mga proyekto.

Wikimania 2012 Group Photograph-0001a.jpg