Circle

Relihiyón


An relihiyón[1] usa nga set hin mga ginsasaro nga mga pagtuo ngan mga binubuhat hin grupo hin mga tawo, nga ginkodifikar komo pag-ampo, ritual, ngan balaod relihiyoso. An relihiyon naglalakip gihapon han mga kahadto o mga kultural nga mga tradisyon, mga sinurat, kaagi ngan kasaysayan, ngan mitolohiya, pati gihapon han personal nga pagtu-o ngan mistiko nga pag-eksperyensya. An pulong nga "relihiyon" tawag han mga personal nga mga binubuhat nga nanginginlabot han pagtuo hin grupo ngan hin mga ritual hin grupo ngan komunikasyon nga natikang han ginsasaroan nga pagtuo.

Pitu nga makamaratay nga sala (Seven Deadly Sins) (Pitong Makamatayang Kasalanan)

1. subra han kaurag(LUST) (Kalibugan)

2. subra hin kahubya (SLOTH) (Katamaran)

3. subra hin Kahambugan (PRIDE) (Kayabangan)

4. subra nga Hangit (ANGER) (Galit)

5. subra nga kamalamunan (GLUTTONY) (Katakawan)

6. subra nga kahakug (GREED) (Kasakiman)

7. subra nga kaawa-anon (ENVY) (Inggitan)

On religion definition:

Studies of religion in particular geographical areas:

Religionsmajoritaries.png
Mga tigaman han dirudilain nga mga relihiyon