Circle

Kaarangay:Literatura


Bayang magiliw,

NASUD NA MAKASI-KASI ,

Perlas ng Silanganan

PERLAS HAN SINIRANGAN

Alab ng puso,

LAGABLAB HAN KASING-KASING,

Sa dibdib mo'y buhay.

HA IMU/ATUN DUGHAN NA-AABAT

Lupang Hinirang,

TONA NA NATAWHAN,

Duyan ka ng magiting,

PUY-ANAN SAN/HAN MAGKARIT

Sa manlulupig,

HA MGA KA-ISTURYA/KABARALYU,

Di ka pasisiil.

DIRI AKO/KITA MA-U-URHI

Sa dagat at bundok,

HA KADAGATAN NGAN KABUBKIRAN,

Sa simoy at sa langit mong bughaw

HA LANUY NGAN HA LANGIT KO/NATUN NGA LUNTIAN

May dilag ang tula

MAY SALTIK AN SIDAY,

At awit sa paglayang minamahal.

AN KANTA HA KATALWASAN NGA HINUGUGMA

Ang kislap ng watawat mo'y

AN ING-GAT HAN ATUN/IMU BANDIRA ANSIYA IN

Tagumpay na nagniningning,

PADAYUN NGA NAGRARANG-GAT

Ang bituin at araw niya

AN ATUN/IMU BITOON NGAN ADLAW

Kailan pa ma'y 'di magdidilim.

NGA BISAN SANU DIRI MAGSISIRUM

Lupa ng araw, ng luwalhati't pagsinta

Buhay ay langit sa piling mo;

Aming ligaya, na pag may mang-aapi

ATUN/AMUN KALIPAYAN KUN MAY-KAHARAMPANG

Ang mamatay ng dahil sa'yo.

AN MAMATAY MAHINUNGUD ShA AKUN/IMU.Bayang magiliw, Perlas ng Silanganan

Sovereign Nation, Pearl of the Orient

Alab ng puso, Sa Dibdib mo'y Buhay

Radiance of the Heart, Alive and Kicking Inside Me/Us

Lupang Hinirang, Duyan Ka ng Magiting

Soveriegn Land, Home of the Brave,Courageous and Wise

Sa Manlulupig, 'Di Ka Pasisiil

In conversation and commerce, I/We will not be forbidden

Sa Dagat at Bundok, Sa Simoy at sa Langit Mong Bughaw

Our/Your Seas and Ocean, Our/Your Mountain Ranges and Hills, The Rhythm of the Wind and Our/Your Sky Blue heaven

May Dilag ang Tula, Ang Awit sa Paglayang Minamahal

The charisma of Our/Your Poetry, and songs of beloved Freedom

Ang Kislap ng Watawat Mo'y

The unity of the Nation under one Flag/Banner

Tagumpay na nagniningning

Will forever be integrated

Ang Bituin at Araw niyang kailan pa ma'y 'di Magdidilim

Our/Your Stars and the Solar flare forever will glow and will not darken

Aming Ligaya na pag may mang-aapi

It is our/your happiness If we/us have a trader

Ang Mamatay ng dahil sa'yo.

To die only for You/Me.

Kun aku mawara, diri ako mag-babasul,

Kay nahi-bilngan ku na, nahi-bilngan ku na an akun gin-bibiniling,

Ya-un na aku mahihibilin, kay an dangaw han mga kamut nga nahimumutangan han kapalaran,

Nahikit-an ku na, nahikit-an ku na an kamurayaw, an kahimyangan

Kay ini nga pinaka-daku nga dangaw ansya na an mag-dadara han akun ka-tonaan,

Ka-tonaan nga akun gin-tatamakan, nga ginikanan, nga kakadtuan.Itun akun kinabuhi, kalipay, ka-upay pag subay,

Itun akun mata, balangaw nga nasasayud,

Itun akun mata yaun muta kulur danay abu pastilan ayaw pag-itum,

Kun ha bungtu Luzuriagga akun pag-sisirakan ngan sugad man akun pag-tutunuran.

Ikaw libat pangi-taa an imu kapawa sha adlaw nga nag-hahatag sha imu dagaw,

Orasi sugad man takna-i itun atun pag-huruhimangraw, pag-kalipay, pagkasubu, sugad man hit pagtangis,

Sanglit kun matipa, aku u ikaw, yaun nahihi-urhi, nali-lipat,

Upaya it imu katilingban, kay sha bungtu Borongan sala-an ka u ikaw an mulan-bulan.


Bisan daku, bisan guti

Bisan luya, bisan kusug

Bisan gutum, bisan busug

Bisan hubya, bisan matituk

Bisan butlaw, bisan alerto

An tawo, tawo la parihu


Ini nga kaarangay mayda han mga nasunod nga 4 nga mga ubos-nga-kaarangay, tikang hin 4 nga kabug-osan.

An mga nasunod nga 104 ka mga pakli aada hini nga kaarangay, tikang hin 104 nga kabug-osan.